Trainings

Elastomer Teknolojisi 2 Eğitimi 23-25 Mayıs 2011 Tarihleri Arasında
 
Kauçuk Derneği İktisadi İşletmesi’nin düzenlediği Elastomer Teknolojisi 1–2–3 eğitimleri kauçuk firmalarının karışım hazırlama, hamurhane, kalite kontrol ve Ar-Ge; hammadde satışı yapan firmaların satış görevlilerini ilgilendiren eğitimler olacaktır. Bu eğitimlerin ayrıntıları aşağıda verilmiştir.

 
Elastomer Teknolojisi 1
 
Polimer Kimyası
• Polimer Teknolojisi’nin tarihçesi anlatılır, polimer ve monomer kavramları tanımlanır, polimerlerin elde ediliş yöntemleri anlatılır


Kauçuklar (Elastomerler)
• Kauçuklar tek tek tanıtılır; kimyasal yapıları, elde edilişleri, özellikleri ve kullanım alanları anlatılır


Karışım Hazırlama
• Karışımların hazırlanışı ve sistematiği anlatılır.


Takviye ve Dolgu Maddeleri
• Kimyasal yapılarına, tabii ve sentetik kökenli olmalarına ve elde ediliş yöntemlerine göre bu maddeler sınıflandırılır ve tanımlanır; karbon siyahları ve diğer dolgu maddeleri anlatılarak aralarındaki güçlendirme farklılıkları anlatılır.


Yumuşatıcılar
• Kullanıldıkları karışımlar ve etkileri anlatılır.


Proses Kolaylaştırıcılar
• Çeşitleri, proses aşamalarında nasıl etkileri olduğu ve uygulama alanları anlatılır.


Koruyucular ve Kimyasallar
• Kauçuğun bozulma nedenleri ve etkenleri anlatılır, bunu önleyen kimyasallar tanıtılır. Elastomer üretiminde kullanılan diğer kimyasallar ve şişirme - genişleme tekniği ile gözenekli lastik üretimi anlatılır.


Vulkanizasyon
• Vulkanizasyon mekanizması ve maddeleri anlatılıp vulkanizasyonda karşılaşılan problemler ele alınır.

 
Elastomer Teknolojisi 2
 
Tabii Kauçuklar
Poliisopren Kauçuklar
SBR Kauçuklar
BR Kauçuklar
NBR Kauçuklar
IIR Kauçuklar
CR Kauçuklar
EPDM Kauçuklar

 
• Yukarıda sıralanan tüm kauçukların kimyasal yapı ve üretim yöntemleri, genel ve karışım özellikleri, proses özellikleri, vulkanizasyonları, standart test formülasyonları verilip kullanım alanları anlatılır.

 
Elastomer Teknolojisi 3
 
Silikon Kauçuklar
Hidrojene Nitril Kauçuklar (HNBR)
Kloro Sülfonatlanmış Polietilen Kauçuklar (CSM)
Florokarbon Kauçuklar

 
• Yukarıda sıralanan kauçukların kimyasal yapı ve üretim yöntemleri, genel ve karışım özellikleri, proses özellikleri, vulkanizasyonları ve kullanım alanları anlatılır. Örnek reçeteler verilir.

 
Kauçuk İşleme Süreci ve Makineler
• Karışım Hazırlama Ve Makineleri
• Hızlı Karıştırma Çeşitleri
• Karışım Şekillendirme Ve Makineleri
• Vulkanizasyon (Pişirme) Süreci ve Makineleri
• Çapak Alma anlatılır.

 
Hammadde Giriş ve Kabul Testleri
• Hammaddelerin fiziksel ve laboratuvar test yöntemleri anlatılır.

Vulkanizasyon Öncesi ve Sonrası Testler
• Vulkanizasyon öncesi ve sonrası yapılan testler ile hesaplamalar anlatılır.

Hammadde giriş ve kabul testleri ile vulkanizasyon öncesi ve sonrası testler bölümü bir fabrika ziyareti gerçekleştirilip orada teorik ve pratik uygulama yapılarak anlatılır.

Tüm eğitimlerimizde, katılımcıların karşılaştıkları üretim problemleri eğitimcilerimiz tarafından çözümlenmeye çalışılır.

Elastomer Teknolojisi 1 ve 2 eğitimi 3 gün, Elastomer Teknolojisi 3 eğitimi 2 gün sürer.
Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilir.

 

Eğitim fiyatları
Üyelerimiz için 300,00 YTL+ %18 KDV= 354,00YTL
Üye olmayanlara 400,00 YTL + %18 KDV= 472,00YTL olarak belirlenmiştir.
Ücrete kahve, çay ve katılım belgesi dahildir.

Ayrıntılı bilgi için Derneğimizi arayınız.

0212 320 41 67

 
     
     
 
Copyright 2013 Kauçuk Derneği
Address: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 K:5 Ofis No: 298-299 Giyimkent Sit.-Esenler-İstanbul

E-Mail: info@kaucukdernegi.org.tr 

Phone: 0 212 320 41 67 - 320 63 49

Fax: 0 212 320 64 53